5 MAJA Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

5 maja 2022 Walkę o godne traktowanie Mai toczę od chwili jej narodzin od wtorku 11.11.1997 od godziny 22.10.