Kampania edukacyjna “Zespół Kolorowych Skarpetek” – 2021

“W Polsce żyje ponad 60 tys. osób z zespołem Downa – uczą się, pracują, marzą i kochają. Są opóźnieni intelektualnie, ale jak każdy człowiek, mają prawo do szacunku i tolerancji! Są prości w swoich uczuciach, nie boją się o nich mówić. Dzielą się za to tym, co mają w nadmiarze – radością!”